Ордабасы оттары — қоғамдық-саяси апталық газеті

Редактор Нүридін Шәмшіұлы

Телефондары:

2-17-39, + 7701 315 47 50, +7705  632 87 50

Тілшілер:

Гүлмира Елбасиева

+7771 322 29 12

Орынбай Үндемес

+7 705 355 72 01

Электрондық поштамыз:

Ordabasy_gazet@mail.ru

Мекенжайымыз:

160600,Темірлан ауылы, Қазыбек би көшесі, №1